R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Vrede en geluk met Kerstmis

In de jaren zestig bracht een tante op hoge leeftijd en beginnende dementie haar leven door bij de zusters van de arme dienstmaagden van Jezus Christus op de Kloosterberg te Amstenrade. Kijkend door de bril van deze tijd was er heel veel op aan te merken. Ze zat daar op een kamer met twee andere bewoners, maar had het goed naar haar zin.

Het bezoek was welkom op haar kamer en de anderen kamergenoten gingen weg of bleven er gezellig er bij zitten. Ze vertelde dat er werk genoeg te doen was. Want de bewoners werden ingeschakeld bij het pitten van de aardappels en het schoon maken van de groente. 

Ofschoon er weinig privacy en luxe was voelde zij zich daar gelukkig  vanwege de liefdevolle zorg in de geest van Katharina Kasper. Later kwam zij terecht in een nieuw verzorgingshuis dat veel gerieflijker was: een eigen kamer met keuken, douche en toilet, eten op de kamer en professioneel verzorgend personeel. Ofschoon het in de nieuwe situatie allemaal veel beter was, weet ik niet of het geluksgevoel nu groter was. Van een situatie naar veel delen met elkaar naar een leven met een eigen plek is wezenlijk anders.

Hieraan moet ik denken wanneer wij jaarlijks het geboortefeest van Jezus vieren. Het was een armzalige situatie  waarin Jezus terecht gekomen was als goddelijk Kind: een kribbe om in te liggen, lieve ouders die Maria en Jozef genoemd werden, bezoek van eenvoudige mensen zoals de herders en mensen uit den vreemde. In deze eenvoud is een sfeer van vredevol samen zijn en geluk voelbaar en dat is ook de charme van het geboortefeest van de Heer. Als je weinig hebt kun je toch gelukkig zijn. Sterker nog: de mens die rijk en machtig is wil steeds meer, duldt geen concurrentie of delen met de ander, is gericht op het in stand houden van wat hij heeft en wil de regie van zijn leven in de hand houden. De mens van eenvoudige komaf weet dat men afhankelijk is van anderen om te kunnen leven. En is dankbaar tegenover God, die mensen op zijn pad bracht. Geluk en dankbaarheid horen bij elkaar en kun je niet los zien van elkaar.

Men zegt dat veel mensen niet meer gelukkig kunnen zijn. Er worden zelfs lessen gegeven in geluk. Toch is geluk niet te verwerven. Je moet de mooie dingen van het leven kunnen zien en daarvoor dankbaar zijn. Geluk is een geschenk wat God ons geeft om Zijn Liefde en Goedheid te voelen en uit te stralen. Wie de vele kerstkindje bekijkt ziet het geluk in de fonkelende ogen en de glimlach om de mond. De mens die arm is, beleeft vaak vele momenten van geluk omdat het geringe van grote waarde is. Misschien is dat wel de pijn van onze tijd. Mensen die veel hebben, zien het geluk niet omdat ze niet stil staan bij wat is, maar denken voortdurend aan wat ze nu weer kunnen krijgen. Het leven is geen geschenk, maar bezit. Het woord God krijgt geen kans in het leven van deze mens, omdat die een stralende, succesvolle en onafhankelijke ster wil zijn. Kerstmis is het feest voor de eenvoudige mens. Blij zijn met mensen om je. Liefdevolle zorg voor elkaar en het leven beschouwen als geschenk. Dat geeft vrede en geluk. In die zin wens ik u allen een gezegend kerstfeest toe en een mooi nieuw 2019.

Geschreven op: 15-12-2018