R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Waar je mee omgaat, wordt je mee besmet?

Ouders die hun kind een gelukkige toekomst gunnen, hebben graag dat zij omgaan met kinderen waar een goede invloed van uit gaat. Dat vormt hun leven, maar ook hun toekomst. Ook voor volwassenen geldt dit. Daar zie je eveneens hoe mensen elkaar op een verkeerde kunnen beïnvloeden op allerlei gebied. Toch zijn er ook mensen die zich niet vereenzelvigen met het milieu waarin zij zich begeven, maar  daarmee een ander doel willen dienen: door mensen op te zoeken die afgeschreven zijn laten voelen dat zij ook waardevol zijn. Zo zijn er religieuzen die zich bekommeren om het leven van prostituees, met hun contact zoeken om hun beter te leren begrijpen en aan hun nood wat proberen te doen. Of mensen die drugsverslaafden opzoeken en hun nabij zijn en helpen hun toekomst opnieuw in te vullen.
Daarom stuurde Jezus tollenaars en zondaars van allerlei slag niet weg, maar liet toe dat zij Hem ontmoetten. Hij wilde hun laten weten dat ze voor Hem belangrijk waren en Hij een boodschap voor hun had. De farizeeén  legden dit op een andere manier uit. Omdat hij eet met tollenaars en zondaars zal hij ook wel van hetzelfde soort zijn. Jezus wilde door zijn handelwijze duidelijk maken wie God werkelijk is. God vindt niet alleen welbehagen in de mens die 'goed' leeft", maar blijft ook houden van mensen die verkeerde wegen gaan of uitgestoten worden. Hij betoont veel geduld en  barmhartigheid om het levenslot van mensen ten goede te keren. Er is Hem alles aan gelegen dat mensen redding ondervinden. Prachtig komt dit naar voren in het verhaal van de verloren zoon, ofwel van de barmhartige vader. De Vader kijkt iedere morgen uit of de zoon nog niet terug keert. En als dat geschiedt wordt het feest van vergeving gevierd. Fijntje merkt Jezus op dat de oudste zoon (farizeeër) hier niet blij mee. Hij heeft toch zo goed zijn best gedaan en toch wordt die ander verblijd met een feest.
Aan zorgenkinderen besteden ouders heel wat tijd en aandacht. En hopen door hun liefde dat het anders wordt. Ook vanuit de Kerk wordt speciaal aandacht gegeven aan mensen die van God zijn afgedwaald en verloren lopen. De Kerk straalt het meest waar zij mensen op allerlei gebied een hand reikt en laat voelen dat God van hun houdt. De liefde kan niet van één kant komen. Ook de ander moet het besef hebben dat hij veilig naar God mag terug keren. Mogen velen die blijde boodschap verstaan en daar naar handelen.