R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Zit alleen maar de parochie Put in de PUT?

Toen ik het beneden geplaatste stukje van onze deken las vroeg ik me af, of alleen de parochie Puth in de Put zit. Misschien is het bij hun het dringendste dat er wat moet gebeuren.
Ik ben zeker, dat het ook in andere parochies niet zo geweldig gaat. Ten minste als we het over de vrijwilliger hebben.  
Geweldig wat die "oude en grijze" vrouwen en mannen alles doen voor "hun" kerk. Vele vrouwen en mannen, de mesten ver in de 70 jaar en een enkel 65plusser staan er altijd weer klaar als de een of andere karwei aanstaat. Is het als het gaat om de kerk weer schoon te maken, de liturgische goederen te wassen en te strijken, het parochiecentrum te putzen, de begraafplaats te verzorgen, hagen te knippen ... en ga zo maar door. Dit alles om de onkosten voor de "kerk" de verminderen.
De OUDEN voelen zich verantwoordelijk voor "hun kerk". Ze weten, dat de onkosten overwegend van hun financiële bijdragen aan de "kerk moeten worden besteed die ze in vorm van Kerkbijdragen en Misintentie-bijdragen de "kerk doneren.  de Liturgie en  

WELKE 12 APOSTELEN HELPEN PUTH UIT DE PUT?

 

Kent u het bijbelverhaal van Jozef in de put? Voor wie blijft geloven, krijgt een schijnbaar verloren zaak een goede wending. Ons leven is nooit zonder hoop. In de Advent zien we hoopvol uit naar het Licht dat Jezus voor ons is. 

Ook de parochie van Puth ziet hoopvol uit naar een betere toekomst. De huidige situatie is bijzonder zorgwekkend te noemen. De komende jaren zullen mensen moeten kiezen.

Er zijn te weinig leden die contributie willen betalen. De kosten om de kerk open te houden zijn hoger dan het bedrag dat de mensen van Puth jaarlijks aan contributie (kerkbijdrage) op tafel leggen. De parochie is boekhoudkundig failliet te noemen. Daarnaast is het ook nodig dat er enkele vrijwilligers zijn die de minimale voorwaarden scheppen om de heilige Mis te kunnen doen: mensen die de kosterstaken willen doen en de kerk schoon willen houden. Als er geen geld meer is, geen kosters meer zijn en er niet meer gepoetst kan worden, dan is het einde in zicht. 

Het kerkbestuur bestaat uit een minimale bezetting. Ik waardeer hun inzet enorm en vooral hun positieve instelling. Menigeen zou de pijp al lang aan Maarten hebben gegeven. Wie in de put zit, kijkt naar boven en wacht op verlossing. Dat doen we samen in de Advent. Boven de put schijnt het licht van de toekomst.

 

Voor Puth zou die toekomst bestaan uit: 3 nieuwe kerkbestuursleden erbij, 3 vrijwillige kosters erbij, 3 vrijwilligers die iedere zes weken het hoognodige aan schoonmaakwerkzaamheden willen verrichten en 3 handige klussers die periodiek eens met de gereedschapskist door de kerk willen lopen. 12 in totaal, zoals de apostelen. Jezus kon het niet alleen, hij riep de 12 en zij legden samen het fundament. 

 

Welke mannen en vrouwen (liefst ook dames in het kerkbestuur en dames onder de kosters!!!) helpen de parochie van Puth uit de Put en laten nieuw licht schijnen in de duisternis?

 (Wie wil reageren nav dit stuk: dekenhonings@gmail.com)

Een hoopvolle pastoor-deken Jack Honings