R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Zonder leiding lopen mensen verloren

Onze tijd kenmerkt zich door een atmosfeer waarin iedereen wil meepraten. Wanneer gevraagd wordt omverantwoordelijkheid te dragen zijn er niet veel mensen die dat op zich nemen. Waar onvoldoende bestuurskracht is, merk je dat iedereen maar wat doet zonder dat er echt leiding gegeven wordt. Dat vindt ook plaats op het gebied van denken en handelen. Waar mensen een eigen mening hebben en moielijk kunnen luisteren naar de ander, is de eenheid ver te zoeken. Maar ook wanneer mensen ontevreden zijn zoeken ze vaak naar personen die voor hen die ontevredenheid verwoorden, zonder dat er echt bijgedragen wordt aan een oplossing. Ook binnen de Kerk merk je dat er vaak opvattingen geventileerd worden die zeer verschillend zijn en vaker ook elkaar tegen spreken. Ook hier zie je dat mensen zich niet vinden in elkaar.
Jezus gebruikt het beeld van de Goede Herder. Hij zag hoe mensen van het uitverkoren volk zoekend waren bij de inrichting van hun leven en hun verhouding tot God. Mensen die hen dichter bij God moesten brengen, bewerkten het tegendeel omdat woorden en daden niet met elkaar overeen kwamen. Velen voelden dat er in Jezus een Goede Geest was en daardoor kreeg hij steeds meer gezag. Hij gaf hun wat zij nodig hadden om geluk, genezing en nieuw leven te ontvangen. Zijn spreken kwam voort uit de verbondeheid met God. Daardoor schonk Hij velen een leven dat over de grenzen van de dood heen ging en voor altijd bleef
In onze tijd is het voor mensen van de Kerk belangrijk dat zij een houvast hebben. Nog belangrijker is dat ook nu mensen zich geroepen voelen om in het geloof voor te gaan. Op verschillende niveaus is dat mogelijk. Wijding alleen is  vaak niet voldoende. Toegewijd zijn aan God en de mensen wordt gezien en krijgt gezag. Leiding komt vanzelf.