R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Zonder werkenden geen genieten

Een dezer dagen wilde ik naar een restaurant gaan waar ik goede herinneringen aan had. Bij het raadplegen van de website bleek dat de openingstijden verminderd waren bij gebrek aan voldoende personeel. Dat is iets waar wij in de vakantie-tijd te weinig stil staan. Mensen kunnen pas genieten op velerlei gebied wanneer er ook mensen bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Dat geldt voor een restaurant waar mensen genieten van een heerlijke maaltijd, van een hotel waar men zich thuis voelt in een prachtige accommodatie en bediening, en in andere sectoren. Schijnbaar is gebrek aan personeel een probleem aan het worden in vele sectoren. Dienstbaarheid is niet vanzelfsprekend en het is goed om daar ook bij stil te staan in deze vakantietijd.

Over gastvrijheid wordt in het evangelie gesproken bij het verhaal van Maria en Martha. Zij ontvangen Jezus in het zelfde huis op verschillende wijzen. Maria is niet van Jezus weg te slaan en luistert aandachtig naar wat Hij te vertellen heeft. Martha slooft zich uit en weet niet wat ze allemaal op tafel moet zetten om Jezus te verwennen. Ze ergert zich aan Maria, die in haar ogen  niets doet. Daar kun je natuurlijk van mening over verschillen. Als we Jezus geloven heeft Maria 'het beste deel gekozen", namelijk het 'luisteren naar de Heer'. Hij vindt aandacht voor de ander dan ook het hoogste goed. Zo lang Martha maar aan het werken blijft, mist zij waar Jezus eigenlijk voor gekomen is: de ontmoeting met Hem en omgekeerd.
Aandacht voor de ander is belangrijk voor iedere vakantie-tijd. De ontmoeting met anderen kan een grote verrijking zijn. Maar ook de waardering voor wat anderen voor ons doen is belangrijk. Zonder dienstbaarheid is genieten in de vakantie niet mogelijk. Natuurlijk wordt werk in de horeca en andere sectoren financieel beloond en voor studenten is een extraatje fijn om er iets leuks mee te doen. Maar zonder vreugde in dit werk bevorder je niet het vakantiegevoel dat bij de bezoekers leeft. De vakantie kan voor werkenden en mensen die vrij zijn een aangename tijd zijn wanneer er respect en waardering is voor elkaar. De manier waarop gast en gastheer/vrouw zich gedragen bij de bediening zijn, kan een vreugde zijn voor beide partijen.
Het is goed om op zijn tijd even uit het gewone doen te zijn en te ervaren dat er meer is dan alleen maar werken.  Bezinning laat ons begrijpen wat Maria er toe bracht het beste deel te kiezen. In die zin wens ik u, thuis, onderweg of elders verblijvend , het beste deel toe.