Home
Welkom bij de R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.

 

Start vormselkatechese

Op vrijdag 13 januari begint om 15.15 uur de eerste bijeenkomst voor het vormsel in het Michielshuis in de Kerkstraat 6.
We gaan een nieuw vormselproject gebruiken, waarbij een werkboek voor de vormelingen wordt gebruikt. Het is een mooi boek met een bijbelverhaal en vooral ook veel doeopdrachten voor tijdens de bijeenkomst en daarbuiten. Er hebben zich voor Schinveld 16 jongens en meisjes opgegeven, die mee willen doen. Bisschop Wiertz zal hun op 12 mei het vormsel toedienen in Schinveld. Natuurlijk zijn er ook allerlei onkosten mee genoemd. Daarom vragen wij van de ouders een bijdrage van € 50,00. Mochten er nog jongens en meisjes zijn die mee willen doen, dan is de uiterlijke datum om zich op te geven 12 januari. Na die tijd is opgave om mee te doen niet meer mogelijk.

 

Wij vragen om uw medewerking bij de oproep "BEHOUD SILA"

Misschien heeft u er wel over gehoord in de media: de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen, die ertoe leidt dat er geen gegevens meer worden verstrekt aan SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. SILA krijgt nu adreswijzigingen e.d. automatisch door van de burgerlijke gemeenten en krijgen ook de parochies deze informatie, waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft.
Dit systeem helpt ook onze parochie om de ledenadministratie op peil te houden. Als bijvoorbeeld na het verdwijnen van SILA een van onze oudere parochianen verhuist naar een verpleeghuis, weten wij niet meer waar ze woont als ze dit zelf niet door kan geven. Daarmee zou dan het contact met de parochie verloren kunnen gaan.

Laatst aangepast op vrijdag, 06 januari 2017 12:16
Lees meer...
 

Gebedsweek voor de eenheid

Van 15 tot 22 januari is de week van het gebed voor de eenheid. Het tema is: jouw hand, mijn glimlach. Het is een initiatief van de Raad van kerken om de verschillende kerkgenootgeschappen bij elkaar te brengen door het gebed. Dat de inspiratie van de enkeling mag omslaan in bezieling: wat ons drijft is de liefde voor Christus.

Laatst aangepast op vrijdag, 13 januari 2017 13:48