Home
Welkom bij de R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 13 november 2018 18:57
 

Als het collectemandje spreken kon

Gekscherend wordt wel eens gezegd: de collecte wordt nooit over geslagen. Het hoort er bij om mensen een bijdrage te vragen voor het kerkgebouw en kerkgebeuren. Niet iedereen beseft dat dit nodig is. Voor sommigen is de collecte overbodig en laten het mandje voor wat het is. Uit de hand van anderen valt een klein muntje of men laat de hand diep in het mandje zakken en wat er uit komt is moeilijk in te schatten.

Lees meer...
 

BEZINNING, voor u gelezen in CIP.nl

Een waarschuwende boodschap van Henk Binnendijk: "Onze kerken lopen niet voor niets leeg"

"Als u niet leert om een relatie met Jezus Christus op te bouwen door elke dag uit de Bijbel te lezen, heb ik geen vertrouwen in uw toekomst. Onze kerken lopen niet voor niets leeg," aldus Henk Binnendijk in een waarschuwende boodschap die hij onlangs uitsprak tijdens een mannendag.

Lees meer...
 

Dialectmis

Op zaterdag 17 november wordt het carnavalsseizoen in Schinveld weer geöpend en daaraan vooraf gaande vindt de jaarlijkse dialectmis plaats.
In de voorbespreking kwam de vraag naar voren: wat doet de carnavalsvereniging voor anderen in die dagen. Sommige prinsen brengen een bezoek aan het ziekenhuis of verzorgingstehuis, anderen steunen een goed doel. De gedachte kwam op om zich dit jaar ook in te zetten voor een goed doel. Achter in de kerk worden manden geplaatst waarin u levensmiddelen kunt doen, die dan ten goede komen aan mensen die mensen, die moeite hebben om rond te komen van het beschikbare geld.
Als parochie willen wij dit initiatief van harte ondersteunen.

 

Opgave voor deelname aan vormsel

Op school zijn deze week de uitnodigingen aan de kinderen mee gegeven voor het deelnemen aan het vormsel,
dat plaats vindt op zondag 26 mei 2019 om 11.00 uur in de H. Clemens te Merkelbeek.
Op verzoek van het bisdom hebben wij gekozen voor één viering.
De opgave moet binnen zijn voor 23 november en
ook jongens en meisjes die niet in Schinveld of Merkelbeek op de basisschool zitten en in groep 8 zitten, kunnen mee doen.
Na Kerstmis beginnen wij met de voorbereiding op het sacrament van het vormsel.
Voor de ouders is er een ouderavond op maandag 10 december in het St. Michielshuis te Schinveld om 20.00 uur.

Laatst aangepast op dinsdag, 13 november 2018 18:53