Home
Welkom bij de R.K. Parochie H. Eligius SchinveldLaatst aangepast op vrijdag, 12 januari 2018 09:48
 

Wat heb je met mij te maken?

Mensen die zeker zijn van zichzelf zijn gaan niet voorbij aan de vraag: waarom doe je dit of dat? Door zich te verant-woorden krijgt de ander de kans om een keuze te begrijpen of te respecteren, want ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Maar zij die aanvoelen dat hun gedrag of handelen niet uit te leggen is geven geen antwoord op de vraag naar verantwoording. Al snel wordt gezegd: "Daar heb je niets mee te maken". Het toont een onvolgroeidheid en tegelijk een eigenzinnigheid. Je afkeren van de ander.

Mensen die in de synagoge naar Jezus gingen kwamen in grote drommen bij Hem om zijn heilzame werking te ont-vangen. Zij legden hun leven in Zijn hand.

Laatst aangepast op zaterdag, 20 januari 2018 14:16
Lees meer...
 

Kerkbalans

In de maand januari gaat weer de actie Kerkbalans van start. Het is een dringende oproep aan mensen, die zich met de Kerk verbonden voelen, om ook financieel de lasten van een parochie te drage. Via <ANBI PUBLICATIE> (zie ook pagina-footer) kunt u zien wat de inkomsten en uitgaven van de onze parochie geweest zijn in de afgelopen tijd. Mensen die mee gedaan hebben willen wij uiteraard danken voor hun steun en ook vragen om dit in de komende tijd te blijven doen. Graag willen wij in de komende tijd voor de parochies beschikbaar blijven.

Actie Kerkbalans 2018

Laatst aangepast op zaterdag, 20 januari 2018 14:19
Lees meer...
 

De betekenis van Titus Brandsma - Lezing in Clemensdomein te Merkelbeek

Op dinsdag 23 januari om 20.00 uur zal een lezing verzorgd worden over de betekenis van pater Titus Brandsma. Zelf had hij veel kansen gehad om verder te studeren in Rome, waar hij zich verdiepte in de spiritualiteit. Wonend in Oss zag hij hoe kinderen uit kansarme gezinnen niet de gelegenheid kregen om verder te studeren.

Lees meer...