Home >>> Archief >>> Archief
Archief

Filter 

 • Heilig Mis voor communicanten/kinderen met dierenzegening

  Heilige Mis voor communicanten/Kinderen met dierenzegening In de mis van 5 oktober om 19.00 uur willen wij ook stil staan bij de persoon van de H. Franciscus. ...
 • Sacramentsprocessie

  Sacramentsprocessie trok bij prachtige zonneschijn door ons dorp Op zondag 2 juni vierden wij Sacramentsdag en de processie trok weer door ons dorp. Veel families van wie j.l. een kind de eerste communie had gedaan vierden samen met hun kinderen en de...
 • Terrein bij Belboom opgeschoond

  Terrein bij Belboom opgeschoond In de afgelopen weken is flink gewerkt op het terrein van de kerk bij de Belboom. Dit op kosten van de kerk (voor zover men daar nog niet van op de hoogte was). Overtollig groen is verwijderd en nieuw gras in ingezaaid....
 • Prachtige zang in de Eligiuskerk te Schinveld

  Prachtige zang in de Eligiuskerk te Schinveld Op zaterdag 3 november 19.00 uur luisterde het gemengd koor Gorenje uit Velenje in Slovenië de Eucharistieviering in onze parochiekerk op.Het geweldige koor bestaat 35 jaar en staat onder leiding van Katja G...
 • Sloveens koor te gast in onze Parochiekerk

  Sloveens koor Gorenje te gast in onze Parochiekerk Op zaterdag 3 november 19.00 uur zal het gemengd koor Gorenje uit Velenje in Slovenië de Eucharistieviering in onze parochiekerk muzikaal opluisteren. Het koor bestaat 35 jaar en staat onder leiding van...
 • Kerkelijke onderscheiding voor Wiel Loock

  Kerkelijke onderscheiding Op zondag 19 augustus ontving Wiel Loock uit handen van Mgr. Wiertz de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Dit werd hem verleend omdat hij zich op talloze terreinen voor de parochie heeft ingezet. Of het nu ging...
 • Feestelijke mis op 19 augustus

  Feestelijke mis op 19 augustus In het Kader van het Dorpsfeest "Around the Clock" is op zondag 19 augustus Mgr. Wiertz bij onz te gast en zal in de eucharistieviering om 10.00 uur voorgaan. Concelebranten zijn pastoor Ton Sip, em. pastoor van Can en past...
 • Festiviteiten 'AROUND THE CLOCK'

  Festiviteiten Feestcomité In de volgende week zal drie dagen lang het parochiefeest kleur geven aan Schinveld. Op vrijdag 17 augustus wordt de aftrap gegeven met het prachtige ‘Clock Classic Concert’ in de H. Eligiuskerk. Aan het concert zullen ver...
 • Kerkbestuurslidmaatschap

  Kerkbestuurslidmaatschap Met ingang van 1 augustus is na twaalf jaren Martin van Dorst terug getreden als kerkbestuurslid. Veel dank zijn wij aan hem verschuldigd vanwege zijn enthousiaste en deskundige inbreng gedurende die periode. Martin had een ster...
 • Gouden Priesterjubilea in onze Parochie

  Gouden Priesterjubilea in onze Parochie Afgelopen zondag was groot feest in onze parochie. Emeritus pastoor Pierre van Can vierde vandaag het gouden Priesterjubilea. Naast parochianen uit zijn huidige woonplaats waren ook vele mensen uit de parochies w...
 • De toog past nog altijd na vijftig jaar

  De toog past nog altijd na vijftig jaar De eerste keer dat ik "Pie" van Can ontmoette was in Roermond. Hij was kapelaan was in de binnenstad. De jongerenkerk was onder zijn leiding opgericht en de vieringen vonden plaats in de Caroluskapel. Vele jaren wa...
 • Dhr. Math Vroemen onderscheiden

  Dhr. Math Vroemen onderscheiden Na de processie stond de burgemeester, mevr. Clermonts, klaar om Math de erepenning van de Gemeente Onderbanken op te spelden omdat hij veertig jaar lid was van de sacramentsvereniging. Het gemengd koor Levenslust was aanw...
 • Nieuwe Kerkmeester

  Nieuwe Kerkmeester Dhr. Wim Veldhuizen, wonende in Merkelbeek, is door de bisschop benoemd tot kerkbestuurslid van de onze parochie. In de H. Clemensparochie vervult hij ook het secretariaat en zal tevens in Schinveld de functie van secretaris op zich n...
 • Aspirant vormelingen komen samen in Huize “Het Korenveld”

  Aspirant vormelingen komen samen in Huize “Het Korenveld” Op woensdag 29 februari kwamen een groot aantal jongens en meisjes, die zich voorbereiden op het h. vormsel, samen in Huize “Het Korenveld” te Merkelbeek. De gastvrijheid en de medewerking...
 • Parochieberichten voortaan in Goed Nieuws

  Parochieberichten voortaan in het weekblad 'Goed Nieuws' Afgelopen week hebben wij een gesprek gehad met de uitgever van Goed Nieuws, Angelique en Michel van Breugel. Zij zullen de plaatsing van de kerkberichten voortaan opnemen in Goed Nieuws. Wij zi...
 • Terugblik op afgelopen jaar

  TERUGBLIK OP AFGELOPEN JAAR In het afgelopen jaar werden in Schinveld en Merkelbeek 22/3 kinderen gedoopt, vorig jaar 20/5. Er deden 32/6 kinderen de communie. Vorig jaar 52/19. Ook bij het vormsel was het aantal deelnemers 37/28. Vorig jaar 43/25. He...
 • Geen parochienieuws meer in Onderbankenjournaal

  Geen parochienieuws meer in Onderbankenjournaal Dhr. E. Beulen heeft ons laten weten dat hij niet meer in de gelegenheid is om nog langer gratis voor de parochie de kerkberichten af te drukken. Voor ons worden de kosten dermate hoog dat wij op een andere...
 • Ouders van de eerste communicanten te gast bij de Geestelijke Familie "Het Werk"

  EERSTE COMMUNIE-AVOND VOOR OUDERS GOED VERLOPEN Afgelopen donderdag, 24-11-2011, waren de zusters van het Korenveld te Merkelbeek de gastvrouwen voor ouders, die dit jaar een communicant hebben. Met een kopje koffie of thee en een koekje er bij, werd ...
 • Gemengd koor Levenslust bestaat 40 jaar

  Gemengd koor Levenslust bestaat 40 jaar Veertig jaar is een hele tijd voor het gemengd koor levenslust. In de tijd dat ik hier in Schinveld woon heb ik dit koor meegemaakt als een onmisbaar gezelschap waar wij ten alle tijde een beroep op konden doen....
 • Wachtdienst voor priesters is opgeheven

  Wachtdienst voor priesters is opgeheven Met ingang van 1 oktober 2011 is de wachtdienst voor priesters opgehouden te bestaan. Een steeds kleiner wordende groep priesters bleek bereid te zijn ten allen tijde beschikbaar te zijn voor de ziekenhuizen in Ker...