Home >>> Archief >>> Archief
Archief

Filter 

 • Dank aan deelnemers Sacramentsprocessie

  Dank aan deelnemers processie Zondag 18 mei trokken wij met fanfare/harmonie, schutterij, sacramentsvereniging, eerste communicanten, mannenkoor Oranje door het dorp. De website geeft een mooi beeldverslag....
 • Communie-/Vormsel-data in 2018

  Communie-/Vormsel-data in 2018 Eerste communie: In overleg met de basisscholen van Schinveld en Merkelbeek is de eerste communie in 2018 in Schinveld op 22 april en in Merkelbeek op 13 mei. Opgave zal binnenkort kunnen geschieden. Toediening vormsel:Mgr...
 • Lourdesbedevaart

  Lourdesbedevaart Pastoor Adema gaat met de Lourdes bedevaart mee als begeleider van 7 t/m 13 september. Het vervoer is met het vliegtuig en met de bus. Ook voor zieken bestaat de gelegenheid om mee te gaan. Hebt u interesse, meldt u dan bij het huis van ...
 • Proficiat aan geslaagden

  Proficiat aan geslaagden Voor veel jongens en meisjes was het afgelopen week erg spannend. Nu zie je overal vlaggen en lege tassen bij het raam hangen. Blijdschap alom voor degenen die met goed gevolg geslaagd zijn voor hun examen. Vanuit de parochie we...
 • Overleden juni 2017

  Door de dood is van ons heen gegaan: - op 90-jarige leeftijd Finy Raes-Sturtz, verblijvende in Kerkrade. Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God....
 • Overleden juni 2017

  Door de dood is van ons heen gegaan: - op 52-jarige leeftijd Marion Ojeda-Pisters, wonende in de Broekstraat 31; - op 80-jarige leeftijd Mia Pagen-Joosten, wonende in de Bouwbergstraat 147. Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God...
 • Processie en zegening van de nieuwe uniformen schutterij

  Processie en zegening van de nieuwe uniformen schutterij Op zondag 18 mei is de jaarlijkse processie in onze parochie bij gelegenheid van sacramentsdag. In de mis zullen de communicanten een eigen inbreng hebben en ook de vormelingen zijn gevraagd om dee...
 • Bijzondere gebeurtenissen met gevolgen voor de kerkdiensten

  Bijzondere gebeurtenissen met gevolgen voor de kerkdiensten In de maand juni en begin juli vinden een aantal gebeurtenissen plaats, die ook gevolgen hebben voor de vieringen in onze parochie en de parochie van Merkelbeek.. ...
 • Gedoopt mei 2017

  Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Jesper Sloen. Dopeling en ouders van harte proficiat....
 • Terugblik op vormselvieringen

  Terugblik op vormselvieringen Zowel in Schinveld, alsook in Merkelbeek, hebben wij prachtige vormselvieringen mee gemaakt. Bij de voorbereiding op het vormsel mocht ik goede hulp ontvangen van gemotiveerde begeleiders en ook de vormelingen waren bijzonde...
 • Overleden mei 2017

  Door de dood is van ons heen gegaan: > op 81 jarige leeftijd Nol Pagen, wonende in de Bouwbergstraat 147. Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God....
 • Gedoopt mei 2017

  Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: > Jens Sloen. Dopeling en ouders van harte proficiat....
 • Vormsel-activiteiten in onze parochie

  Vormsel-activiteiten in onze parochie Op 12 mei kwam onze Bisschop Frans Wiertz naar Schinveld om 13 jongens en meisjes het H. Vormsel toe te dienen. Na een - toch wel intensieve - tijd van voorbereiding, was het dan eindelijk zo ver.
Met een informat...
 • Kerkelijke opening OLS-Feest 2017 te Merkelbeek

  Kerkelijke opening OLS-Feest 2017 te Merkelbeek. Het OLS-Feest is niet weg te denken, zonder een plechtige opening in de H. Clemenskerk te Merkelbeek. Op zaterdag 1 juli zal deze kerkelijke opening van het OLS-2017 plaatsvinden met een Pontificale Hoogmi...
 • Herdenking Titus Brandsma

  Herdenking Titus Brandsma Op woensdag 26 juli vindt te Nijmegen in de Stijn Buisstraat 11 een herdenking plaats van pater Titus Brandsma. Ontvangst om half elf, waarna drie sprekers over het leven van Titus Brandsma: burgemeester Hubert Bruls, prior gene...
 • Vormselviering in Schinveld en Merkelbeek

  Vormselviering in Schinveld en Merkelbeek Bisschop Wiertz is vormheer voor het dekenaat Schinnen. Bij de voorbereiding hebben wij gebruik gemaakt van de methode "vormselkracht'. Enerzijds kwam wezenlijke informatie aan bod en anderzijds werden de jongen...
 • Eerste communie-viering

  Eerste communie-viering Op zondag 23 apr. a.s. is het voor achttien kinderen uit onze parochie groot feest. Na maanden van voorbereiding op school, thuis en in de kerk breekt voor hun het grote moment aan om voor de eerste keer de communie te mogen ontva...
 • Overleden april 2017

  Door de dood ging van ons heen: op 80-jarige leeftijd Jan Herings, verblijvende in Aan de Bleek. Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God....
 • Slechts één mis op tweede paasdag

  Slechts één mis op tweede paasdag Het kerkbestuur heeft besloten dat op tweede paasdag slechts een viering. Deze zal dan plaats vinden in de kerk van Schinveld. Op tweede pinksterdag zal ook slechts een viering zijn die zal plaats vinden in de kerk van...
 • Gezinsmis met palmpasen

  Gezinsmis met palmpasen Op zaterdag 8 april 2017 werd in onze parochie de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht en gevierd. De communicanten hadden palmpaasstokken gemaakt en trokken in een processie vanaf de parochiezaal in de kerkstraat naar de kerk....