Home >>> Jeugd en Jongeren >>> Heiligen >>> Clara 11-8
PDF Afdrukken E-mail

Clara 11 augustus

In het jaar 1194 werd Clara Scifi geboren in Assisi. Haar vader was een rijke edelman die uitgestrekte landerijen bezat. Cara ontvluchtte de wereld en het ouderlijk huis in de nacht van Palmzondag (juist toen, aan het begin van de stille week, de lijdensweek) van het jaar 1212. Zij legde op 18-jarige leeftijd de kloostergeloften af  ten overstaan van Franciscus en stichtte tezamen met hem de naar haar vernoemde orde van de Clarissen. Veertig jaar lang gaf ze leiding aan deze orden van de Arme Vrouwen in haar kloostergemeenschap San Damiano bij Assisi. Haar eerste novice was haar eigen zusje Agnes die zestien dagen na Clara de ouderlijke woning verliet.Agnes was toen 15 jaar en werd in 1228 abdis van het Clarissen-klooster van Monticelli bij Florence. Clara is gestorven op 11 augustus 1253. Reeds in 1255 volgde haar heiligverklaring. Zij achtte zichzelf slechts ‘een plantje’ van Sint Franciscus. Haar gebeente wordt bewaard in de Santa Chiara te Assisi. Clara wordt afgebeeld met het regelboek van haar orde en met een lelietak, soms ook met een monstrans (hostiehouder) of een ciborie (hostiebewaarkelk). De naam Clara betekent ‘de heldere’.