Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Priesterstudent in deze tijd
PDF Afdrukken E-mail

Priesterstudent in deze tijd

Wanneer je luistert naar geroepenen van deze tijd, dan is dat heel anders dan in mijn tijd. Toen begon je met weinig en iedere keer kreeg je er weer wat bij: geestelijk en materieel. Afstand doen van allerlei zaken, die verworven waren, was nauwelijks aan de orde. Nu staan priesterstudenten uit Nederland in de situatie dat zij al een leven hebben opgebouwd en moeten dat alles los laten om het nieuwe avontuur met Jezus als Meester aan te gaan. Er zijn vaak weinig mensen in hun omgeving die hun keuze begrijpen en als mooi zien. De uitdaging om er aan te beginnen en door te zetten lijkt soms op het alleen beklimmen van een hoge berg. Ook de studenten uit het buitenland moeten veel loslaten: hun vertrouwde omgeving en mensen met wie zij dezelfde cultuur deelden. In het verleden koos een priesterstudent voor werken in de Kerk en Christus had daarin zijn plaats als voorbeeld en bezieler. Tegenwoordig wordt die keuze om priester te worden gemaakt door de ontmoeting met Jezus, die hun getroffen heeft en niet meer los laat. De roep om Hem te volgen komt op de eerste plaats de Kerk is een logische consequentie. Het werkveld van de toekomstige priester kent niet meer de overzichtelijke situatie van een parochie, maar de veelheid van parochies leidt er toe dat contacten meer onstaan door werkvelden waar je elkaar tegenkomt dan door een gemeenschap, waarin je opgenomen bent. Het beeld van de herder zal opnieuw moeten worden ingevuld.

In de Schrift wordt God vergeleken met een goede herder. Hij zorgt voor zijn kudde. In Jezus wordt de herder iemand die zijn leven geeft voor de schapen. Iedere priester wil graag zo'n goede herder zijn. Jezus heeft wat dat betreft ons nog steeds veel te leren. Hij kende geen vaste parochie waar Hij werkzaam was. Hij trok van stad tot stad. Hij sloot mensen in zijn armen, maar liet ze ook weer los in de hoop dat zij Hem niet zouden vergeten. De ontmoeting met Jezus werd het begin van een nieuwe start in het leven. Het contact met God kwam bij Jezus op de eerste plaats. Het gebed verhelderde waar Zijn opdracht lag. Slechts enkele mensen waren zijn tochtgenoten. Met hun deelde hij het meest intensief Zijn Leven. Het gebed is ook nu nog steeds wezenlijk voor mensen met een leven, aan God gegeven. Een priester wil herder zijn in de geest van Jezus, maar heeft ook altijd herders die waken over hem. Wie geeft ontvangt en wie ontvangt kan ook geven gebeurt ook hier.