Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Raak voor Merkelbeek
PDF Afdrukken E-mail

Raak voor Merkelbeek

Een paar jaar geleden hoorde schutterij Johannes-Clemens bij de laatste tien schutterijen, die overgebleven waren bij het strijden om het O.L.S. Toen al kwam de gedachte op: "wat zou het mooi zijn waneer het O.L.S. ook eens in Merkelbeek zou plaats vinden".

In 2015 bleef het bij die wens, maar in 2016 was het raak. Via de sociale media drong binnen de kortste tijd het nieuws door tot in de uithoeken van de wereld: "Merkelbeek heeft het O.L.S gewonnen". Trots kwamen onze schutters naar huis met de “um”. Zij werden begroet en geprezen vanwege deze mooie prestatie maar ook vanwege het geluk dat hun ten deel was gevallen. Als parochie H. Clemens deelden wij eveneens in die feestvreugde.

Terwijl de schutterij aan de grens bij Klein Doenrade werd afgehaald, lieten de klokken van de kerk klanken van blijdschap horen. Het schutterswezen en de kerk zijn van ouds her met elkaar verbonden en mogen veel voor elkaar betekenen. Want samen trekken wij vaak op om mooie en soms ook droevige momenten samen te delen.

Inmiddels staan de tenten al op en zijn ook de vrijwilligers ingeroosterd. Het is bewonderenswaardig waarin een kleine gemeenschap groot kan, mede ook door de hulp van mensen uit de omliggende dorpen. Het vertrouwen dat alles goed zal verlopen is groot en de kaars, die bij de zusters brandt, zal spoedig de bolletjes laten wegsmelten. We hopen dat door hun gebed de temperatuur mensen in de juiste conditie houdt.

Onze inbreng bij het O.L.S.-gebeuren is het verzorgen van een sfeervolle eucharistieviering, waarin wij Gods zegen vragen over het schuttersfeest, dit als voorbereiding op de zondag. Want ook dit jaar mogen de schutters weer deelnemen aan een geweldig gebeuren wanneer de weergoden ons gunstig gezind zijn. In deze viering laten wij onze gasten delen in de rijkdom van ons kerkelijk leven met mooie zang en muziek en ook vrijwilligers van de kerk dragen daar hun steentje aan bij. Zo ontstaat een ontmoeting tussen God en mens, wat wij allen nodig hebben. Actueel is de bede uit het onze Vader 'verlos ons Heer van onze schulden' . Want kosten en baten vragen om in balans te blijven, ook bij schuttersfeest als het O.L.S.. Bijzonder is het dat er een grote gevarieerdheid is aan kerkelijke functionarissen: bisschoppen, dekens, pastoors en diakens. En natuurlijk weer de uitvoering van de mis van Jakob de Haan met fanfare en twee koren. Het zal weer geweldig klinken.

Ik wens de organisatoren toe dat het O.L.S ook dit jaar weer een mooi evenement wordt, waarbij wedijver en ontmoeting hand in hand gaan met elkaar. Moge dit gebeuren een hand in de rug zijn om in de toekomst met man- en vrouwkracht te blijven marcheren door de straten in Limburg en deze mooie traditie voor de toekomst in stand te houden. Moge ook de inzet van de vele vrijwilligers en ervaren krachten met Gods zegen een resultaat bereiken waar met tevredenheid op terug gekeken wordt. In die zin wens ik onze schutterij Johannes Clemens en de vele gasten prachtige dagen toe. En een O.L.S dat nooit te oud is om zich te vernieuwen. Met de nieuw aangeklede schutterij van Schinveld zullen ook wij volop aanwezig zijn.

Laatst aangepast op zaterdag, 08 juli 2017 14:39