Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Uit handen geven
PDF Afdrukken E-mail

Uit handen geven

Mensen die een bepaalde periode afsluiten willen graag datgene, wat zij hebben opgebouwd, goed achter laten. Een pastoor die een parochie verlaat werkt vooruit om dingen goed over te dragen. Een leerkracht van groep acht geeft kinderen nog wat mee waar zij in de volgende schoolperiode voordeel van kunnen hebben. Ouders, waarvan de kinderen het huis verlaten, geven zij van alles meegeven om een mooie toekomst op te bouwen. Maar ook al denken wij dat je in de toekomst van alles kunt plannen, het leven heeft vaak een ander verloop. Degene die afscheid neemt moet kunnen los laten en vertrouwen dat de nieuwe generatie op een goede manier verder gaat.

Jezus vraagt zich ook af hoe het met zijn leerlingen verder moet gaan. Tot nu toe was Hij altijd bij hun en kon hun bijsturen en de weg wijzen. Maar nu moeten ze het zelf doen. Hij kent de sterke en zwakke kanten van zijn leerlingen. Het gebed geeft kracht om niet krampachtig vast te houden aan wat je tijdelijk werd toevertrouwd, maar tegen God te zeggen: "U moet er nu verder voor zorgen". Het kan een hele geruststelling zijn om te weten: mijn dierbaren zijn in Gods' hand. Hij zal voor hun zorgen.

Toen paus Johannes XXlll na zijn pauskeuze zich vertwijfeld afvroeg: "hoe moet ik nu de Kerk te leiden", kon hij er niet van slapen. Maar toen kwam de stem van God die zei: "Jij hoeft de Kerk niet te leiden, dat doe ik. Je hoeft er alleen maar te zijn". Vanaf dat moment kon hij veel ontspannener leven. Dat kan ook de ervaring worden van iedere gelovige. Wanneer wij onze zorgen opzij zetten en aan God toevertrouwen wordt het leven minder zwaar. Het is God die ons leven draagt en ons altijd toekomst geeft.