Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> In Gods naam mensen liefhebben
PDF Afdrukken E-mail

In Gods naam mensen liefhebben

Geloof en politiek beschouwen elkaar vaak als concurrenten. De politiek zet zich in voor de eenwording van Europa, het terugdringen van Co2 uitstoot, de vermarkting van de zorg, neutraal onderwijs, uitbreiden van wegennet en ga zo maar door. De opvatting over een betere samenleving is vaak tegengesteld aan de doelstellingen van de Kerk die het geloof in God neemt als uitgangspunt van denken en handelen. Daardoor botst zij vaak met opvattingen in de politiek. En wordt vaak weg gezet als een autoritair en op macht belust instituut. Het faillissement van het Ijsselmeer-ziekenhuis laat het resultaat zien van politiek denken over de zorg. Een ziekenhuis moet geld opleveren en vele partijen verdienen daaraan.

De werkers staan in de kou.

Wie God alleen maar beschouwt als iemand die buiten het leven staat heeft niet veel op met mensen die geloven in God. Zij worden als wereldvreemd beschouwd omdat in de wereld andere dingen belangrijk zijn. Jezus wilde als Zoon van God weliswaar in de wereld staan, maar niet totaal in de wereld opgaan. Liefde voor God is onlosmakelijk verbonden met liefde voor de mensen. Jezus liet dat zien door de wet niet als doel op zich te zien, maar altijd als middel om het leven naar Gods bedoelingen in te richten. Hij liet ook weten dat je niet altijd fouten van mensen moet blijven noemen, maar dat in de vergeving mensen een nieuwe kans moeten krijgen. Hij leefde zelfs voor dat je niet bang moet zijn om je in te zetten voor anderen, zelfs als je eigen leven daardoor in gevaar komt.

Heel mooi is de wapenspreuk van de elect bisschop van Roermond. We zijn geen humanisten, die zo goed mogelijk mens willen zijn, maar in verbondenheid met God willen wij Zijn liefde voor de mens zichtbaar maken. De zorg voor mensen die kwetsbaar zijn is niet gebaseerd op verdienen, maar op dienen. Het geloof aan jonge mensen mee geven geeft hun een fundament om met vertrouwen in het leven te staan. Het samen komen in Gods Naam rust ons toe voor de liefde tot de mensen. Beiden horen bij elkaar.