Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> De dwazen van het Koninkrijk Gods
PDF Afdrukken E-mail

De dwazen van het Koninkrijk Gods

Er is een groep mensen voor wie het leven een groot feest is. Met enige regelmaat zitten zij op een terras of in een café of vullen de tijd met koffie drinken. Het gesprek gaat over van alles en nog wat. Heel vaak wordt ook besproken wat er verkeerd gegaan is bij instanties of personen. De verhalen worden op een bepaalde manier ingekleurd en niet altijd is het waarheidsgehalte even betrouwbaar. Zo worden mensen, die zich inzetten voor anderen of voor de gemeenschap, met een grote dosis kritiek overladen. Goede mensen die met hun samen werken worden ontmoedigt en inzet voor de ander wordt beschouwd als een grote dwaasheid. Toch geven mensen, die hart voor de ander hebben, niet op en ondanks de kritiek die er is of de dwaasheid die aan hun wordt toegeschreven, gaan ze door.

Herkennen wij hier ook niet het beeld van Jezus in? Heel zijn leven heeft Hij zich voor anderen ingezet. Vele mensen heeft Hij geholpen en een nieuw perspectief gegeven. Ondanks druk vanuit een bepaalde hoek zette Hij door. Zijn einde leek tragisch toen Hij voor Pilatus stond. "Mijn Koningschap is niet van deze wereld". Daarom stond er ook geen leger klaar om Hem te verdedigen. Gods' Zoon is kwetsbaar, maar ook onverwoestbaar. De waarheid is dat God het leven wil en niet de dood. Daarom zal Zijn dood niet het einde zijn, maar begin van nieuw leven.

Ook het leven van mensen die zich helemaal geven voor de ander houdt een belofte in: wat je bent en opgebouwd hebt gaat niet verloren, maar blijft altijd bestaan. Maar ook is er een oproep naar degenen die te veel aan de kant staan en zich laten bedienen: Begin aan een nieuwe tijd met inzet voor de ander en vertrouwen op God.