Afdrukken

Moeilijkheden niet uit de weg gaan

Nu de school weer begint zie je ouders weer hun jongere kinderen naar school brengen. Zij willen dat hun kind op een veilige manier aankomt. Dat hoort bij het oergevoel van een vader en moeder. Degene van wie je veel houdt wil je behoeden voor ongeluk en pijn. Een te grote bescherming is niet altijd goed voor kinderen.. Met vallen en opstaan moeten zij leren voor zichzelf op te komen en zich te oefenen in zelfredzaamheid.
Ook bij volwassenen zie je dat zij degene die voor hun belangrijk is willen beschermen. Opkomen voor je vrienden hoort hierbij. Toen Jezus sprak over zijn op weg gaan naar Jeruzalem, om te lijden en te sterven wilde Petrus Hem met goede bedoelingen tegen houden. "Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil", was het antwoord van Jezus aan Petrus. Niet uit het moeilijke uit de weg gaan, maar trouw blijven aan je levensweg. Het leven verliezen betekent het ook veelvuldig terug ontvangen. Dat herkennen wij in de geschiedenis van talloze mensen, die hun leven gaven voor anderen. In het weg schenken van je zelf ontvang je nieuw leven, in het sterven voor de Ander blijf je eindeloos leven.

Waar mensen in liefde met ellkaar verbonden zijn, geeft men zichzelf weg voor de ander. Dat geldt ook voor de liefde tot God. Waneer God ons dierbaar is laten wij ons leiden door Zjn Wil. Opkomen voor het leven is niet het opleggen van waarden aan anderen. Maar de ander behoeden voor datgene wat afbreuk doet aan het geluk en leven. Het vraagt vaak moed om niet te zwichten voor de druk van je omgeving, maar trouw te blijven aan wat werkelijk waarde heeft.