R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Welkom op onze Homepage

Fijne vakantie

!!! Canceled !!! Mis bij Lourdesgrot Clemensdomain 

De mis op zondag 16 augustus 11.00 uur b.g.v. Maria Ten Hemelopneming bij de Lourdesgrot in Merkelbeek gaat niet door! Vanwege de Coronapandemie geeft - zoals ik hoorde - het gemeentebestuur geen toestemming.
De Mis zal in de St. Clemens te Merkelbeek geviert worden.