R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Welkom op onze Homepage

Eucharistieviering 5de vastenzondag 29-03-2020

Kerkdiensten in april - mei 2020

Uit de brief d.d. 26 maart 2020 van de Nederlandse Bisschoppen:
“De op 23 maart afgekondigde maatregelen blijven gehandhaafd en worden waar nodig aangescherpt. Te weten: 

Meer Eucharistievieringen op internet te volgen

Nu vanwege de coronacrisis alle publieke eucharistievieringen tot 1 juni afgelast zijn, is het mogelijk om via internet een besloten mis te volgen, die op verschillende plaatsen worden opdragen. Onderstaande kerken in Limburg zenden regelmatig een eucharistieviering uit.   >>> Klik hier voor een overzicht
(Tekst overgenomen van Nieuwsbrief 27-03-2020, Bisdom Roermond)

Opening kerken voor stil gebed

Schinnen: iedere zondag van 10.00-12.00 uur

Puth: iedere zondag van 13.00-15.00 uur en iedere woensdag van 13.00-15.00 uur

Oirsbeek: iedere zondag van 11.00-13.00 uur

Doenrade: iedere zondag van 08.30-09.30 uur

Schinveld: iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur

Merkelbeek: iedere donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Bingelrade: zondag van Pasen t/m Pinksteren van 11.00-12.00 uur

Jabeek: iedere zondag van 11.00 – 12.00 uur

De NL Bisschoppen vragen ons om in deze moeilijke (Corona) tijd onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. >>>