R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Welkom op onze Homepage

‘Vervul het hart dat U verbeidt’

Brief van de Nederlandse Bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020
Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien voelt u zich opgelucht en blij, maar misschien ook wat ongemakkelijk, omdat het sinds half maart niet meer kon? Waarschijnlijk mist u een aantal bekenden? En misschien is het moment van het ontvangen van de H. Communie wel emotioneel, omdat u zich realiseert dat het iets bijzonders is om weer voor Gods aanschijn te staan. Want thuis verbonden zijn met God is toch anders dan in het kerkgebouw. Lees verder >>>

Pinkstergebed

 

 

Kom Schepper Geest en bouw Uw woning in mijn ziel

opdat Uw troost mij immer zal omringen
Uw wijsheid heel mijn wezen
lichtend kan doordringen
en U altijd voor mij online zult zijn

Kom Schepper Geest
Trooster Alwijze Algoede
en bouw Uw woning in mijn ziel.

 

Oeke Kruythof

Kerkdiensten en Corona

Parochiemissen op YouTube

Met de nieuwste richtlijnen van het RIVM hebben de Nederlandse bisschoppen protocollen opgesteld waarlangs de kerkdeuren tijdens de viering van de eucharistie weer open mogen ná Pinksteren. Vanaf 1 juni tot 30 personen en vanaf 1 juli tot maximaal 100 personen ... >>>
Omdat het in deze tijden niet verantwoord is om op fysiek wijze aan kerkdiensten in onze parochie deel te nemen hebben we meerdere H. Missen opgetekend en op YouTube geplaatst. Zie meer >>>

Opening kerken voor stil gebed

Schinnen: iedere zondag van 10.00-12.00 uur

Puth: iedere zondag van 13.00-15.00 uur en iedere woensdag van 13.00-15.00 uur

Oirsbeek: iedere zondag van 11.00-13.00 uur

Doenrade: iedere zondag van 08.30-09.30 uur

Schinveld: iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur

Merkelbeek: iedere donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Bingelrade: zondag van Pasen t/m Pinksteren van 11.00-12.00 uur

Jabeek: iedere zondag van 11.00 – 12.00 uur

De NL Bisschoppen vragen ons om in deze moeilijke (Corona) tijd onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. >>>