R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Welkom op onze Homepage

Afscheid van Harry Ekkerink

Vandaag namen wij afscheid van een trouwe vrijwillige medewerker van onze parochie. In het volgende kunt u het bericht lezen van pastoor Adema.
 

Bij het afscheid van Harry Ekkerink
Heel wat keren fietste Harry naar de pasto- rie. Door het keukenraam zag je zijn ver-

trouwde verschijning. Onopvallend ging hij achter het bureau zit- ten om administratie- werk te verrichten. Of om even goedendag te

zeggen. Vele jaren behartigde hij het kerk- hofbeheer en alles wat daarmee samenhing. Hij ondersteunde later het kerkbestuur met de kerkbijdragegegevens en betalingen toen Sjeng Vaessen wegviel.

Eerder was hij al vele jaren lid van het kerk- bestuur en had een aandeel in het werven van geld voor de restauratie van de Eligius- kerk. Ook andere activiteiten zoals het organiseren van de vrijwilligersavond, nieuwjaar-ontmoeting, vervoer en afvoer regelde hij. Je voelde de zorg voor anderen zonder zich op te dringen. Dit betrof zijn gezin, maar ook mensen van de parochie en onze gemeen- schap. Ieder die een beroep op hem deed vond bij hem een open deur. Hij straalde gezelligheid en had de gave om met mensen met elkaar te verbinden. Eindeloos was zijn geduld als dit niet altijd lukte.

Hard was de klap toen hij onverwacht van ons heen ging, in stilte en onopvallend. Zijn afscheid heeft ons diep geraakt en wij zullen Hem missen. Wat hij bij ons heeft achtergelaten is veel waarop wij verder kunnen bouwen. Er is vooral de dankbaarheid voor dat- gene wat hij voor ons betekend heeft. In het leven bij God blijft hij voor ons zorgen.

Pastoor Adema

(Mariaaltaar St. Eligiuskerk Schinveld) 
Oktober - Rozenkransmaand

Bezinning

Pech kent vele vertakkingen

Op het moment dat het noodlot toeslaat merk je dat het niet bij een ding blijft. Iemand die langdurig ziek is merkt dat ook de inkomsten minder worden, dat de sociale contacten afnemen en dat het gevoel van eigenwaarde onder druk komt te staan. 

Presentatie zegt veel

Er zijn mensen die zich uitstekend kunnen presenteren. Ze weten een goed verhaal te houden over wie ze zijn en wat ze kunnen. Hun uitstraling is zelfverzekerd en sympathiek. Bij een sollicitatie hebben ze maar één doel: de plaats  ... lees verder >>>

Oktober, wereld-missie-dag

Missie is een woord uit het verre verleden. Missionarissen zijn in de vergetelheid geraakt en in hedendaagse geschiedschrijving worden ze afgeschilderd als kolonialisten of imperialisten. Ze legden hun cultuur en geloof op aan vreemde volkeren. Het zal wel ... lees verder >>>

Nieuws / Mededelingen

Wereldjongerendagen in Lissabon, voorbereiding >>>
Behoefte aan een gesprek met een luisterend oor? >>>
Start ouderavond 1e Communie / Vormsel 2022 >>>
Versterking van de poetsgroep met 3 dames >>>
Verder gaan met Christus >>>
Zin om de poetsgroep te versterken? >>>

Oude collectezak is terug >>>

Sacramentsprocessie Merkelbeek >>>

Broederschap annuleert ook de bedevaart van 2021 >>>

Dienst voor eerstecommunicanten >>>

Mooie reis langs beroemde kloosters >>>
Afspraken voor uitvaarten en andere vieringen >>>
Meer samenwerking parochies en betrokkenheid van parochianen >>>

Coronamaatregelen R.-K. Kerk 

Alles over de maatregels leest u hier >>>