R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Welkom op onze Homepage

Vastenboodschap 2021 van onze Bisschop ... lees kier >>>
Image: overgenomen van www.vierpasen.nl
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Hoe? Neem een kijkje op de speciale website www.vierpasen.nl  / lees ook hier >>>

Even uw aandacht voor criminele activiteiten

Bent voorzichtig - beste parochianen!!!

In­ter­netcriminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld over te maken. Na eerdere incidenten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een dergelijk incident gemeld. Het is goed om in de parochie aandacht te vragen voor dergelijke incidenten, zodat zowel medewerkers, vrijwilligers als parochianen alert blijven. Dat willen wij bij deze doen!

Wij kunnen u toezeggen dat de pastoor nooit per e-mail van u geld zal vragen

Als u meer over dit onderwerp wilt lezen, klik dan hier >>>

Bidden in het dagelijks leven

Vanuit de liturgie keert het gebed altijd terug naar het dagelijkse leven. Wie bidt, is als een verliefde die de geliefde persoon altijd in het hart draagt. Elke vreugde wordt bron van lofprijzing; elke beproeving is een gelegenheid om hulp te vragen. Het gebed is als een vuurgloed. Wanneer de mond niet spreekt, spreekt het hart. De kennis van Christus schenkt ons het vertrouwen dat waar onze ogen en de ogen ... lees meer >>>

Feesten tijdens de Coronapandemie

Carnaval zit bepaalde mensen in het bloed. In een café in Maastricht worden etalagepoppen in carnavalskledij gestoken om de indruk te wekken dat het feest gewoon doorgaat. Ook in dorpsgemeenschappen probeert men een beetje carnavalssfeer na te bootsen. Toch is het allemaal een beetje namaak. Je wilt wel, maar je kunt niet. Daardoor zal ook dit feest in zijn ware aard aan ons voorbij gaan. Lees meer >>>

Rust geeft niet altijd rust

In de afgelopen week werden wij geconfronteerd met ernstige rellen in met name de grote steden. Waar veel mensen bij elkaar wonen zijn agressie en protest meer aanwezig. Schijnbaar brengt stilte niet altijd rust, maar maakt mensen onrustig. Dat komt tot uiting bij de avondklok. Voor sommigen is het haast onmogelijk te leven met beperking in beweging en contact. Bij een mens die in zijn hart geen rust  ... lees verder >>>

Behoorlijke investering verwarming

Nieuwe brander voor de kerkverwarming

Vanaf Kerstmis is de verwarming in de Eligiuskerk niet meer actief. Er is een nieuwe brander besteld, maar de levertijd hiervoor was vier tot zes weken. Op 9 maart wordt de nieuwe brander geïnstalleerd en kunnen we er weer warmpjes bij zitten. Het kostenplaatje hiervoor bedraagt € 5500,00. Een heleboel geld voor onze parochie die al veel inkomsten moet missen.

Wilt u in de vastentijd iets extra’s doen, denk dan ook aan ons onder het motto: “help Eligius om het smeedijzer warm te houden”. U doet er ons en uzelf een groot plezier mee.
Wilt u ons steunen, dan kan dat via de bank rek-nr: NL31 RABO 0146 7001 63 of NL64 INGB 0001 0416 18 met vermelding gift verwarming.

Bij voorbaat dank.

Voor misintenties kunt u terecht bij de contactpersonen van uw parochie. Bij een overlijden vragen wij u om contact op te nemen met pastoor Adema... lees meer >>>
De Heer Zef Pijls heeft te kennen gegeven te stoppen als lid van het kerkbestuur. Degenen die Zef hebben meegemaakt weten hoezeer hij zich voor onze parochies heeft ingezet en daarvoor onze hartelijke dank. Aangezien vanuit Merkelbeek geen lees meer >>>

Update coronamaatregelen R.-k Kerk per 3 februari 2021

Tijdens de persconferentie van het kabinet op dinsdag 2 februari zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd die gevolgen hebben voor de kerken. Alle bestaande regels blijven vooralsnog gehandhaafd.
lees hier >>>

Meer samenwerking parochies en betrokkenheid van parochianen

Al geruime tijd informeren we u op deze pagina over kerkdiensten, overledenen en andere zaken in de vijf parochies. Via andere media ... >>>

Beleidsbrief 2020 van onze Bisschop 

Bisschop Harrie Smeets heeft een Beleidsbrief 2020 voor alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in het bisdom Roermond geschreven. In de brief gaat de bisschop in op de toekomst van de parochies in Limburg als missionaire geloofsgemeenschappen. Ook maakt hij ... >>>