R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Mededelingen & Nieuws uit onze parochies.

Parochiekerk St. Eligius met Pastorie