R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Eerste Kerstboodschap bisschop Harrie Smeets

‘Kerstmis is Gods eigen klimaattop: Hij wil ons redden van kou en kilte’ Tot voor kort kwam ik wekelijks op de basisscholen; ook vlak voor kerstmis. In het klaslokaal van ‘n groep 6 stond een kerststalletje onder de boom. Voor de les begon, bekeek ik het piepkleine kerstgroepje. Lees verder op de website van het bisdom >>>
- Geschreven op: 29-12-2018

Kerstpreek van onze pastoor

Beste medechristenen,   Afgelopen week  week kwam ik bij mensen die me trots hun kerststal lieten zien. Ze waren heel enthousiast. Maar toen ik de beelden in de stal wat nauwkeuriger bekeek stonden die op een andere plaats dan ik gewend was. Een herder liep bij de kameel. Een van de drie koningen stond midden tussen de schapen. Jozef zat geknield in de hoek en een andere herder stond samen met Maria dicht bij de kribbe. 
- Geschreven op: 29-12-2018

Vrede en geluk met Kerstmis

In de jaren zestig bracht een tante op hoge leeftijd en beginnende dementie haar leven door bij de zusters van de arme dienstmaagden van Jezus Christus op de Kloosterberg te Amstenrade. Kijkend door de bril van deze tijd was er heel veel op aan te merken. Ze zat daar op een kamer met twee andere bewoners, maar had het goed naar haar zin. Het bezoek was welkom op haar kamer en de anderen kamergenoten gingen weg of bleven er gezellig er bij zitten. Ze vertelde dat er werk genoeg te doen was.
- Geschreven op: 15-12-2018

Toeleven naar de komst van Jezus

Je merkt dat mensen in de aanloop naar Kerst iets goeds willen doen. Zo staan de voedselpakketten ruimschoots in de aandacht. Waar je ook komt, in de winkel, de kerk of bij instellingen, de oproep om wat af staan voor mensen die leven in armoede, klinkt overal door. De ander goed doen door te geven van je overvloed gaat samen met het verwachten van Jezus' komst. Immers, wij zijn de instrumenten in Gods hand. Wat Johannes de Doper vroeg is nog steeds actueel. "Wie dubbele kleding heeft moet delen
- Geschreven op: 08-12-2018

Bereidt de weg van de Heer

In onze samenleving is geld belangrijk omdat wij kunnen kopen wat wij graag willen hebben. Vaak gaat dat over materiële dingen die ons soms afleiden van de wezenlijke vragen het bestaan. Zij vragen zo veel aandacht van ons dat wij mensen om ons heen dreigen te vergeten. Bezig zijn met je schept ene afstand met mensen om ons heen. Laat staan dat je op de gedachte komt dat het leven van anderen van invloed is op je eigen leven en omgekeerd. De voorbereidingstijd op Kerstmis is geen tijd van a
- Geschreven op: 03-12-2018

Beekdaelen gaat opnieuw stemmen

In de afgelopen week is gekozen voor een nieuwe raad van de pas opgerichte gemeente Beekdaelen. Als je de programma's bekeek en de mensen beluisterde om in de nieuwe gemeente te blijven werken aan een leefbare en veilige samenleving was de visie daarop heel verschillend. Het was aan de kiezer waar zij zelf het meeste heil in zagen. Het is mooi dat mensen zelf mogen kiezen voor de invulling van een beleid. En de bal ligt nu bij de politici om er wat goeds van te maken. Het zich inzetten voor een
- Geschreven op: 26-11-2018

De dwazen van het Koninkrijk Gods

Er is een groep mensen voor wie het leven een groot feest is. Met enige regelmaat zitten zij op een terras of in een café of vullen de tijd met koffie drinken. Het gesprek gaat over van alles en nog wat. Heel vaak wordt ook besproken wat er verkeerd gegaan is bij instanties of personen. De verhalen worden op een bepaalde manier ingekleurd en niet altijd is het waarheidsgehalte even betrouwbaar. Zo worden mensen, die zich inzetten voor anderen of voor de gemeenschap, met een grote dosis kr
- Geschreven op: 26-11-2018
1