R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

‘Fratelli e sorelle’ (broeders en zusters) viering Raad van kerken Parkstad

Midden in de week van gebed voor eenheid met het mooie thema ‘blijf in mijn liefde’ nodigt de Raad van Kerken Parkstad u uit voor een samenzijn in de Sint-Laurentius kerk van Voerendaal. Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen, is de oproep van deze week en die sluit ook aan bij de encycliek die paus Franciscus op 4 oktober 2020 in Assisi ondertekende. De encycliek heeft de mooie titel ‘Fratelli tutti’ (vrij vertaald: broeders en zusters van elkaar). In het schrijven roept de paus ons allen, mensen van goede wil, niet alleen samen te bidden voor eenheid, maar vooral ook Gods liefde gestalte te geven in daden. Wij zijn allemaal broeders en zusters van elkaar, zonder onderscheid, wat we ook geloven, hoe we eruitzien. Wij allen zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen en dat moeten we samen ook uitdragen, door samen te werken aan een wereld van liefde, vrede en gerechtigheid. Maar we weten allemaal ook dat er nog veel werk te verzetten is.

Maar is er ook sprake van echt samenleven? Kennen we onze buren? Wat doen we samen? Kennen we de zorgen en het verdriet van onze buren? Wat doen we eraan? Er is veel stille armoede in ons rijke land, maar er is ook een rijke bovenlaag… zijn ze om elkaar bekommerd? Vaak lijkt het dat de kloof tussen bevolkingsgroepen en tussen rijken en armen steeds groter wordt.

Hoe verschillend we ook van elkaar zijn, wij zijn en blijven kinderen van dezelfde Vader. Paus Franciscus roept ons allen ons daar sterk voor te maken, we hebben elkaar ook nodig. Niemand heeft de volle wijsheid in pacht, maar samen komen we heel ver.

Geen enkele religie, geen enkele mens, welke positie hij of zij ook inneemt, kan God voor zichzelf opeisen. God woont immers in alle mensen.

Wanneer we dit beseffen en zo met elkaar omgaan, wanneer we allen, zwart, blank, jong of oud, christen, jood of moslim of welke godsdienst dan ook, of welke geaardheid dan ook, geluk, liefde en gezondheid wensen, samen werken aan een grenzeloze broederlijke en zusterlijke liefde, dan zal deze wereld uiteindelijk een heel andere aanblik kunnen krijgen. Laten we daar samen aan gaan werken in het klein, in onze eigen directe omgeving, in alle eenvoud.

Daar willen wij u voor uitnodigen…

Op 21 januari 2021 is om 19.00 uur in de Sint-Laurentiuskerk (Kerkplein 37) in Voerendaal een korte dienst waarin Pastoor Harrie Brouwers zal voorgaan waarna hij ‘Fratelli tutti’ nader zal toelichten en de betekenis ervan voor ons allen. Daarna is er gelegenheid voor verdere discussie en om na te denken hoe wij kunnen samenwerken om de suggesties die onze paus aandraagt concreet gestalte te kunnen geven in onze directe omgeving hier in Parkstad. Dus van harte uitgenodigd,

Math Cuvelier, diaken, vicevoorzitter namens Raad van Kerken Parkstad

gelieve vooraf aanmelden: mj.cuvelier@home.nl of 06-30383700

Gelieve vooraf aanmelden: mj.cuvelier@home.nl of 06-30383700