R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Ezel van Jezus zijn

Palmzondag is al vele jaren een feest voor de kinderen. Communicanten met hun ouders maken een palmpaasstok, versieren die met een broodhaan, geelwitte slingers, eitjes en snoepjes. Het binnen treden in de kerk heeft iets feestelijks. Het voelt als de lente, waarin het nieuwe leven zich aandient. De ezel, waarop Jezus Jeruzalem binnentrekt, krijgt niet veel aandacht. Het enthousiasme van de mensen die Hem begroeten, treffen wij aan bij de kerkgangers die graag een gezegend palmtakje mee naar huis nemen.

Die feestelijke intocht van Jezus is dit jaar niet aan de orde.  Want Jezus’ lijden is zichtbaar geworden in het lijden en de angst voor het coronavirus. Het Leven, dat Hij voor ons mensen geeft is werkelijkheid geworden in de vele mensen die voor anderen klaar staan. Zij zijn als de ezel waarop Jezus zit, om het nieuwe Jeruzalem binnen te treden.  Bewonderenswaardig is het hoe artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners zieke mensen begeleiden en brengen naar herstel. Maar ook het verdriet en de onmacht voelen, wanneer mensen, jong en oud, het niet halen en sterven. Zij zorgen ook, wanneer dat nodig is, voor een sfeer waarin mensen even niet denken aan de pijn dat zij geen bezoek mogen ontvangen van vertrouwde en geliefde mensen en even plezier kunnen hebben. Het is hartverwarmend om In een tijd waarin schaarste is aan personeel te zien hoeveel mensen, die voorheen in de verpleging zaten, zich beschikbaar stellen om bij te springen en een helpende band te bieden. Het ezeltje is ook het personeel in de vele winkels waar de eerste levensbehoeften te krijgen zijn. Met groot geduld zorgen zij voor voldoende voorraad.  Ze blijven vriendelijk voor mensen die je in het lijdensverhaal aan de kant staan en roepen “weg met Hem”. Je voelt je machteloos en beschaamd wanneer je mensen ziet die zo veel mogelijk meenemen voor zichzelf en verontwaardigd zijn wanneer zij niet op hun wenken bediend worden. De ezel zijn de ouders die in de gegeven omstandigheden hun kinderen zo goed mogelijk opvangen en de mensen uit het onderwijs die digitaal lesstof aanbieden. De ezels zijn de mensen uit de journalistiek die niet alleen rampzalige verhalen over de mensen uitstorten, maar ook aandacht hebben voor hoopvolle gebeurtenissen. De ezel is zichtbaar in de paus en de bisschoppen die de zorgen delen met de mensen en in de priesters die mensen bemoedigen, vieringen streamen, bidden  en mensen laten delen in de kracht van het geloof.
Ook al hebben we palmzondag overgeslagen en zijn meteen de passietijd binnengegaan, de draagkracht van het ezeltje is wonderbaar. Door de ander te dragen, dragen zij ook Jezus mee en ondervinden wat verrijzen met Hem betekent. Opstaan uit de dood is niet iets voor later. Het voltrekt zich ook nu wanneer mensen geloven in liefde van God en de mensen.
Huub Adema