R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Het ambt van diaken

Een van de vruchten van het tweede Vaticaans concilie was de hervorming van het ambt van diaken. In het westelijk deel van de kerk werden praktisch alleen maar mannen tot diaken gewijd die een paar weken of maanden later tot priester werden gewijd. Toch is het een van de oudste ambten in de kerk. Het is al ingesteld door de apostelen zoals de H. Lucas optekende in het bijbelboek De Handelingen van de Apostelen: “De twaalf riepen de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: ‘Het past niet dat wij het woord van God verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden van goede faam, vol geest en wijsheid. Hen zullen wij met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf wijden aan het gebed en aan de bediening van het woord.’ Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering. De mannen werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen oplegden.” Deze tekst maakt duidelijk waarom diakens door de opvolgers van de apostelen, de bisschoppen, worden gewijd. En van de bisschoppen ontvangen ze ieder een concrete zendingsopdracht. Sinds het laatste concilie fungeren ook in het westen weer permanente diakens, zoals ze in het oostelijk deel van de kerk sinds de apostolische tijd hun ambt hebben uitgeoefend.

Diaken Karl van Hees