R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Over helden en afvallers

Bij de dodenherdenking afgelopen week werden mooie woorden gesproken over de helden die hun leven hadden gegeven voor het vaderland. Waar op dat moment niet over gesproken werd zijn de mensen die uit angst of zelfbehoud meegingen met het regerende systeem en dat waren helaas de meesten. Zij lieten geen protest horen. Sterker nog: een aantal ging mee met het nieuwe regime. Op dat moment besef je dat er maar weinig mensen zijn die in de verdrukking trouw blijven en zelfs hun leven daarvoor op het spel zetten.

Jezus bidt bij het afscheid voor zijn leerlingen dat ze bij elkaar blijven. Nu Hij teruggaat naar de Vader is Hij bang dat ze elkaar loslaten wanneer het moeilijk wordt. Geloven in Jezus betekent midden in het leven te staan, maar je niet door het kwaad laten inpakken. Trouw blijven aan God vraagt om in een wereld die zich afkeert van God toch het getuigenis van het evangelie te laten klinken. Laten horen en zien dat het geloof in God, die Liefde is, ons vrede en leven geeft. 

Jezus’ gebed om bij elkaar te blijven is nog steeds actueel. Wanneer de Kerk onder druk komt te staan zie je dat een aantal mensen afhaken. Soms omdat ze anders over zaken zijn gaan denken of te weinig liefde en vreugde ondervonden bij de weg van het geloof. Maar ook omdat binnen de Kerk grote onrust en partijvorming is door verschillende opvattingen De corona heeft ook zijn tol geëist. Samen komen werd ontmoedigd en zorgen voor elkaar werd beperkt. Een aantal binnen de Kerk zijn ondanks alles trouw hun werk blijven verrichten omdat zij gedreven werden door plichtsbesef. Zij laten hun inzet voor de Kerk niet los omdat het verankerd is in hun leven. Zij weten dat de Kerk uit mensen bestaat die vaak niet volmaakt zijn, maar zonder saamhorigheid mist het geloof in God zijn uitwerking. Ze weten dat uit diezelfde Kerk ervaring is voortgekomen van dienstbetoon, kunst, cultuur en wetenschap door mensen die God wilden dienen. Zij bouwen verder aan de samenleving vanuit het geloof dat God liefde is en geven zo in onze wereld inhoud aan ons bestaan. Hulde aan deze mensen die gehoor geven aan Jezus oproep om samen verder te gaan.