R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn de leerlingen bijeen en volharden in gebed en zoeken steun bij elkaar. Bidden is open en eerlijk voor God durven staan, je leven voor Hem durven neerleggen, met alle mooie en pijnlijke momenten, met alle vreugde en verdriet. Niet met de bedoeling dat God alle plooien glad zal strijken, maar in het vertrouwen dat wij alles voor Hem neer mogen leggen, ons overgeven aan Hem. Dat betekent niet dat wij niet meer zelf verantwoordelijk zijn voor ons leven, maar wel dat wij Hem mogen vragen ons de weg te wijzen, met ons mee te gaan. Het gebed zal ons niet behoeden voor tegenslag en lijden, maar ons wel helpen ons leven, met alle vreugde en verdriet als zinvol te ervaren. Het gebed maakt ons ontvankelijk voor Gods aanwezigheid, zijn kracht, zijn genade in ons leven. 

 

Jezus bidt dat wij God mogen kennen. Hij legt zijn leven in Gods hand en ook het leven van zijn leerlingen. Hij vertrouwt ook hen aan God toe. In de hoop dat zij, en dat wij, dat ook doen en durven, ons aan God toevertrouwen in het leven. De leerlingen zullen met Pinksteren ervaren dat God hun eensgezind en volhardend gebed verhoort door aan hen de heilige Geest te schenken. Zij ontvangen de moed en de kracht om in de voetsporen van Jezus te gaan. De leerlingen zijn voor ons een voorbeeld om wat er ook gebeurt in onze wereld te blijven bidden en daarmee te blijven vertrouwen op Gods aanwezigheid in ons leven.

Kapelaan Ben Gorissen