R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Geloven in niets, iets of iemand

Bij een catechese-les jaren geleden op school zei een leerling: “Ik hoef niet mee te doen. Ik ben niks”.  Dit zinnetje is mij bijgebleven en ik zei: “Iedereen telt mee”. Wat dit kind aangaf was zijn relatie met God: die was niet aanwezig zoals dat waarschijnlijk ook thuis niet was. Nadenkend over de relatie met God zie je dat dit erg verschilt met elkaar. Sommigen zien God als een verruiming van het bewustzijn en zoeken dat in de meditatie. Anderen zeggen dat er iets moet zijn, maar wat dat iets is wordt verder niet aangegeven. Waarschijnlijk een gevoel voor het wonder van het leven. Mensen die het contact met Jezus beleven spreken van een relatie: Hij betekent veel voor mij. Voor Hem wil ik leven. Aan Hem vertrouw ik mij toe.
Het eigene van het christelijk geloof is juist die verbondenheid met elkaar. Nadrukkelijk komt dat naar voren in het contact tussen Jezus als de Zoon en God als de Vader. Zij staan niet los van elkaar, maar hebben toch een eigenheid. De Vader is niet te zien, maar Jezus zegt: “Wie Mij ziet, ziet de Vader”. Daarmee hebben zij één ding gemeenschappelijk: hun liefde voor de mens. Een derde persoon wordt genoemd en dat is de Heilige Geest. Hij wordt door Jezus geduid als de Helper. De Heilige Geest werd in Jezus gelegd bij de aankondiging van zijn geboorte: de Heilige Geest zal over u komen en u zult een zoon ter wereld brengen. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. De Geest van God die in Jezus aanwezig was zal na zijn verrijzenis een kracht worden om ook Jezus verder te dragen in het leven. Zo is het besef gegroeid van de drie-ene God. Drie verschillende personen die toch een eenheid vormen. Die op een eigen manier met ons mensen bezig zijn.

Dit geloof vinden wij terug bij de beleving van christenen. Oude mensen spreken over Onze Lieve Heer en het is niet precies duidelijk of daar God of Jezus mee bedoeld is. De generatie van veertigers beschouwt Jezus als een soort rolmodel. In de nieuwe bewegingen wordt heel veel gesproken over de Heilige Geest die ons leidt. Het een staat niet los van het andere, maar iedere tijd en generatie legt zijn eigen accenten bij het Goddelijk wezen. Centraal staat de verbondenheid en persoonlijke betrokkenheid. Daarin is ons geloof uniek.