R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld
 

Zaterdag 23  januari 2021

19.00u. H. Mis met volkszang voor overl. ouders Karel Gelissen en Lies Gelissen-Theunissen; zwd. voor Catrien Quaedvlieg-van den Aarssen; jrd. voor Keetje Geraets-Jessen; voor Jan Beumers

 

Maandag 25 januari 2021

Bekering van de H. apostel Paulus

18.00u. Aanbidding

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes; voor Sjeng Vaessen (vw. kerkbestuur)

 

Dinsdag 26 januari 2021

Tomoteüs en Titus, bisschoppen

19.00u. H. Mis in verzorgingshuis Aan de Bleek (alleen voor bewoners)

Merkelbeek
 

Zondag 24 januari 2021

3e zondag door het jaar (b)

11.00u. H. Mis met volkszang tot bijz. intentie.

 

Woensdag 27 januari 2021
Angela Merici, maagd

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld voor roeping tot priesterschap en religieus leven

 

Vrijdag 29 januari 2021

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld voor Mia Clement en Paul Pfennings