R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld

 

Zaterdag 24 augustus 2019

H. Bartolomeüs, apostel

19.00u. H. Mis met Volkszang als gest. jrd. voor Arnold en Miet van Nuijs-Meyers; gest. jrd. voor Sjeng en Beth Dohmen-Palmen (vw. kinderen); voor Martin Quaedvlieg en voor de overl. van de fam. Quaedvlieg-Gelissen; voor Wiel Hanssen (vw. 60-jarig huwelijk)

 

Zondag 25 augustus   2019

21e zondag door het jaar (c)

09.30u. H. Mis met volkszang als jrd. voor Marcel Benning

 

Maandag 26 augustus 2019

18.00u. Aanbidding

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

 

Donderdag 29 augustus 2019

Marteldood van Johannes de Doper

19.30u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' voor roeping tot priesterschap en religieus leven

 

Merkelbeek

 

Zondag 25 augustus  2019

20e zondag door het jaar (c)

11.0u. H. Mis met Volkszang voor

Harrie Dormans (offerg.), Siggi Klibisch (offerg.), Anneke Meulemans-Gorissen (offerg.); Eduard Renckens (offerg.); Fien Renckens-Bus; tot bijzondere intentie; Eugene Clement (offerg.);Mia Clement-Burggraaff vanwege verjaardag

 

Woensdag 28 augustus 2019

H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

08.30u. H. Mis bij zusters van het Korenveld voor de zieken van de parochie.

 

Vrijdag 30 augustus 2019

08.30u. H. Mis bij zusters van het Korenveld t.e.v. het H. Hart van Jezus.