R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Mensen blij maken met een boodschap

Eens kwam bij iemand een man aan de deur die prachtige stoffen had. Ze waren uit een faillissement. Hij ging naar Zwitserland en moest die stoffen kwijt. Het was een prachtige kwaliteit en er zat een behoorlijke korting op. Hij kende ook nog een bevriende firma die hier een mooi maatkostuum van wist te maken. Daarom nam hij die stof ook mee en zei dat die firma met het betreffende echtpaar contact zou opnemen. Aanvankelijk heerste het gevoel dat dit een goede aankoop was geweest. Ze waren blij met deze koop, maar naderhand groeide twijfel en onzekerheid. Want naarmate de tijd vorderde bleef het contact met de betreffende firma achterweg. Een gevoel van ‘je bedot voelen’ nam de plaats in van de blijde boodschap. Totdat de betreffende verkoper weer aan de deur verscheen. Hij had het maatkostuum bij zich en een mooie jurk. Of het de uitgezochte stof was, was niet meer te achterhalen. Maar de vreugde dat er in ieder geval iets voor was terug gekomen verzachtte de pijn. 
De leerlingen van Jezus brachten ook een blijde boodschap. Ze kregen van Jezus de goede raad om met zijn tweeën op pad te gaan. Ze mochten geen extra voedsel, geen koffer met kleren en ook geen geld meenemen. Zo werden zij gedwongen om zich toe te vertrouwen aan de gastvrijheid van de gastheer. Alles was eraan gelegen om het vertrouwen te winnen van de mensen. Dat bereik je door hen te aanvaarden in hun situatie en met hun gebruiken. Door de gastheer en huisgenoten te aanvaarden konden zij veel voor hun betekenen. Omdat Jezus hun de macht over de onreine geesten had overgedragen konden zij ook naar de gastheer als een soort cleaner werken: van datgene wat niet zuiver was werden zij bevrijd. Dit was de weg om Jezus’ boodschap te aanvaarden. Niet altijd werd er succes geboekt. Wanneer zij niet samen kwamen op de weg van Jezus, was het beter om verder te trekken. 
Ook in ons leven zijn mensen gekomen die ons in contact hebben gebracht met het geloof in Jezus. Een aantal zijn er nog steeds dankbaar voor. Een aantal hebben er afstand van genomen. In onze tijd zijn er veel mensen die Hem niet meer kennen. Daarom is het belangrijk dat leerlingen van Jezus op pad durven te gaan om ook nu nog de durf hebben om zijn Blijde Boodschap te brengen. Niet indoctrinerend, maar aansluiten bij hun leven en samen uitkomen bij datgene wat ons bindt. Op die manier krijgt Zijn leven nieuwe betekenis.