R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Actie na de eerste communie

Wanneer in september de eerste communie-missen weer voorbij zijn en de kinderen een eerste kennismaking met de kerk mochten beleven, beseffen wij dat samen komen om te bidden en te zingen wezenlijk is voor de groei van ons geloof. De vieringen, waarvan de H. Mis het belangrijkste is, zijn het hart van de parochiegemeenschap. Onze boodschap  en onze kernwaarde (=gemeenschap) komen hierin tot uiting. 
Als een van de vrijwilligers die er mee bezig is om onze parochies weer op weg te helpen naar de vitaliteit kan ik zeggen dat die energie soms meer vraagt dan ze oplevert. Niettemin blijven onze vrijwilligers zich voor onze parochiegemeenschap inzetten, vaak met een kloppend hart en een glimlach.
Er is bij een aantal ouders een vraag naar wat meer actievere viering, die het geloof in Jezus meer verbindt met het dagelijks leven, toegepast op jongere gezinnen. Dat is ook een gekoesterde wens van de kerk.
Daarom willen wij binnen onze parochies ook een werkgroep voor de kinderen opzetten. Dit staat los van de communiewerkgroep en zal dus aangeboden worden met een grotere reikwijdte dan alleen groep 4. 
Zo willen wij aansluiten bij de behoefte dat kinderen na de communie de mis kunnen meevieren op een manier die bij hun leeftijd past. In die mis willen wij meer aansluiten  bij de doelgroep ‘gezinnen’ en de H. Mis daarop afstemmen. Na de mis bestaat de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Wilt u meedoen, laat het dan aan mij weten aan mij of aan de pastoor.

Stephan Klasens