R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Denk ook eens aan je zelf

Mensen maken zich soms zorgen over anderen wanneer die te hard werken. Het kan gaan over iemand in de zorg die altijd beschikbaar is en het woordje ‘neen’ niet kent. Het kan gaan over de eigenaar van een bedrijf die al zijn tijd en energie steekt in zijn zaak. Of over een mantelzorger die dag en nacht voor een moeder of vader of kind beschikbaar is. Voor een buitenstaander is dit onbegrijpelijk. Je moet toch zelf ook iets aan je leven kunnen hebben. Is het bezorgdheid of eigenbelang wanneer een ander in zo’n situatie zegt: “je moet ook eens aan jezelf denken.
De leerlingen wilden duidelijk Jezus sparen, toe hij sprak over zijn leven geven en de dood aan het kruis. Zich helemaal wegcijferen tot de dood mag je van geen mens verlangen. Maar Jezus dacht hier anders over. Je helemaal geven voor God en de mensen was zijn opdracht. Je moet het lijden en tegenslag niet zoeken, maar als het op je weg komt, moet je dat aanvaarden. Hij voelde het als een opdracht om tot het einde toe zijn leven voor de mensen te geven. Maar wist ook dat dit levensgevaarlijk was. Toch schrok hij er niet voor terug. Om een hoger doel te bereiken aanvaardde hij het gevaar dat hij liep.
Ook wij kennen van die mensen die van geen ophouden weten. Wij gunnen hun soms wat rust en ontspanning. Maar die tijd nemen zij zichzelf niet. Vanuit een gedrevenheid zetten zij zich in ten koste van hun eigen leven. Juist daardoor worden zij voor ons ook heel bijzonder. Zij bereiken doelen die ons allen ten goede komen. Pas later wordt dat vaak gezien en gewaardeerd. Die mensen bestaan nog steeds en leven onder ons.