R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Het hart op de goede plaats

Het hart op de goede plaats

Dat wilde Jezus ook duidelijk maken aan mensen die aanzien genoten bij het volk. Mensen van wie je veel verwacht, vallen tegen en mensen van wie je niet zo veel verwacht kiezen voor een heel ander leven. Het zijn vaker de eenvoudige mensen die ongekunsteld handelen en zich niet altijd even fijntjes uitdrukken. Maar wanneer het erop aan kun je op hun rekenen. Ze staan niet berekenend in het leven, maar laten hun hart spreken. Jezus had een zwak voor tollenaars en zondaars. Ook al handelden ze verkeerd, in het diepst van hun hart leefde ook het verlangen naar een ander leven. Bij Jezus wordt alles anders.
Het is belangrijk om mensen niet te beoordelen op wat ze doen, maar hun de kans te geven het beste in hun te laten ontwaken. In elke goede mens zit wat slechts en in elke kwade mens zit wat goeds. Het is de kunst om het goede in mensen wakker te roepen. Zo wordt voor mensen een nieuwe weg zichtbaar.