R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Christus Koning blijft voor mensen

Onlangs zag ik een foto van keizer Wilhelm uit Duitsland die in 1918 afstand deed van de troon en asiel vroeg aan de Nederlandse staat om in Eijsden te mogen wonen. Hierdoor wordt de begrensdheid van de macht van koningen en keizers zichtbaar. Sommigen treden met veel eerbetoon terug, anderen vluchten en verdwijnen in de anonimiteit. 
Wanneer wij het feest van Christus, koning van het Heelal vieren verschijnt daarin het  beeld van leiderschap dat uitgaat van dienstbaarheid. Dat geeft toekomst aan de Kerk.   Ook als bezittingen en gebouwen worden afgenomen geeft aandacht voor God en medemens een nieuw elan. In periodes dat onnodige financiële zorgen verdwijnen zie je hoe de Kerk tot nieuw leven komt wanner Jezus aan het woord komt. Hij verzamelt te allen tijde mensen om zich heen  waar bekommernis voor mens en schepping plaats vindt. Hij kijkt niet toe, maar staat dienstbaar in het leven.
In een tijd waarin Jezus onzichtbaar gemaakt wordt heeft de afsluiting van het kerkelijk jaar met Christus, koning van het Heelal, een treurige klank. Vele mensen nemen de regie in eigen hand. Wanneer dat uit de hand loopt verschijnen er nieuwe mensen die zich bekleden met macht. Waar macht groeit treden mechanismen in werking die angst, dwang, neerslechtigheid, kwaadheid en geweld veroorzaken. De samenleving verhardt en valt uit elkaar. Corona laat ons zien hoe de mens gevangen is in zichzelf en de wereld daarin meesleept. Het breekt af wat voor de mens mooi is: gemeenschapszin en geborgenheid bij God. Christus Koning blijft voor mensen die geloven een hoopvol verhaal. Tegen alle pessimisme en eindvoorspellingen in klinkt de boodschap van hoop dat er met Jezus altijd toekomst is. Wanneer wij ons wegschenken aan God en de ander verdwijnt de hardheid en komt Gods liefde ons zet. Gezag wordt dienstbaarheid en leven voor iedereen bestaat.