R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Kerst in Coronatijd

Mensen met voldoende geld hebben in deze tijd geen gebrek aan eten en drinken. Want primaire levensbehoeften zijn volop verkrijgbaar.  Ook medicijnen bij de apotheek en de drogist. Tot de primaire levensbehoefte behoort ook contact tussen mensen. Ergens een kop koffie drinken, een hapje eten of wat bijpraten thuis of in een café kan belangrijk zijn. Toch is dat even niet normaal. Spontane ontmoetingen met mensen zijn niet meer vanzelfsprekend. Mistroostig zijn nu de straten in dorp of stad, maar ook het hart van mensen. Het coronavirus heeft een grote aanslag gepleegd op het sociale en culturele leven. Koren die maandenlang geen repetities hadden, vrezen voor hun toekomst. Vergaderingen vinden plaats via een beeldscherm. Omdat de ene mens bang is voor de ander wordt de wereld ziek.
Misschien kunnen wij ons nu voorstellen hoe de mensen zich voelden in de tijd dat Jezus’ geboren werd. Ze misten vrijheid, leefden in armoede en hadden te maken met onrecht. Het verlangen naar een andere tijd was sterk.  Zij verwachtten veel van de komst van de Messias, de bevrijder. Hij zou de wereld totaal anders inrichten en een einde maken aan de onderdrukking. Dat verlangen was hun uitlaatklep en had te maken met het geloof in God. Toch is een open oor en oog belangrijk. Soms vullen wij voor God onze eigen ideeën in en staan niet open voor wat God ons aanbiedt. Dat zien wij ook terug in het leven van Jezus. Jezus kwam meermalen in conflict met het beeld dat men van Hem had. 
Een wereld waarin Jezus niet meer welkom is, verziekt. Door in Hem te geloven geneest Hij ons en geeft ons wat ons goed doet. Bij het tabernakel van de Eligiuskerk zijn drie panelen te zien. De geboorte van Jezus met Maria en Jozef. Het bezoek van de wijzen die Jezus hebben gevonden en daar tussen in de stervende Jezus aan het kruis met zijn moeder en de apostel Johannes als trouwe getuigen. De geboorte van Jezus en zijn sterven kunnen niet los van elkaar worden gezien
Wat wij ‘geboren worden’ noemen is feitelijk langzaam sterven. Wat wij ‘sterven’ noemen is opnieuw geboren worden. Kerstmis verbindt ons met de God, die ons een verlosser zendt zoals wij niet verwachtten. Kwetsbaar, maar ook strijdbaar. Sterfelijk, maar ook vol eeuwig leven. Om dat te zien is geloof, hoop en liefde nodig. Ik wens u toe dat de geboorte van Jezus ons helpt om het uit te houden in deze tijd en vol verwachting de nieuwe tijd binnen te gaan: “Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. En daarbij ook een gezegend 2021