R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Vrouwen onder elkaar

Als vrouwen onder elkaar zijn hebben ze heel wat te vertellen. Nieuwtjes die ze hebben gehoord, dingen die ze hebben meegemaakt, problemen waar ze tegen aangelopen zijn of gebeurtenissen die hun vreugde hebben gebracht. Vrouwen doorweven hun woorden met gevoel. Ze stralen warmte uit naar mensen die voor hun belangrijk zijn. Zij bemoedigen, bevestigen en getuigen van respect naar elkaar.
 Een liefdevolle vrouw zegt niet: “als je zin hebt, kom maar rustig langs”. Want de mens tegen wie dat gezegd wordt, komt niet. De eerste stap zetten is vaak heel erg moeilijk. Maria nam het initiatief. Haar nicht Elisabeth was in verwachting. De ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elisabeth wordt een vreugdevol gebeuren. Er wordt al vooruit gekeken op de dag dat Johannes de Doper en Jezus elkaar ontmoeten. Zoals Johannes later zijn neef Jezus aankondigde als degene die komen zou, zo wordt Maria nu door Elisabeth vanuit een geestverrukking geëerd:   “U bent gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Het is een herhaling van wat de engel Gabriel tegen Maria sprak: “U bent de gezegende onder de vrouwen. God heeft u uitverkoren moeder van Gods zoon te worden. Uit de woorden van Elisabeth klinkt groot respect voor Maria.  En uiting van geloof dat je altijd op God moet vertrouwen.
Naarmate de feestelijkheden rondom   Kerstmis worden georganiseerd begint   ook de feestduivel te dansen. Mensen met allemaal goede bedoelingen botsen vaker met elkaar omdat ieder op zijn/haar manier het goede met de ander voorheeft, maar het eigen idee toch het beste vindt.  Van Maria en Elisabeth kunnen wij leren dat iedere mens in zijn waarde gelaten moet worden en dat wij bij elkaar ook het mooie en goede moeten blijven zien. Het is meer dan alleen positief denken. Het is ook ervan getuigen dat iedere mens de moeite waard is in de ogen van God.