R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Impulsen 40dagentijd 

In de veertigdagentijd zijn wij op weg naar het hoogfeest van de verrijzenis van Jezus. Misschien hebben we allen wat spirituele input nodig om ons op het Paasfeest voor te bereiden.

De Geestelijke Familie "Het Werk" geeft ook dit jaar in de vastentijd telkens op de zondagen en in het midden van de week een e-card uit. Ze kunnen dienen als een stimulans en als voedsel voor geest en ziel en tegelijk als een kompas in ons christelijk leven.

Bijbelteksten die ons in de dagelijkse Mis worden aangereikt zijn aangevuld met één zin uit de Heilig Hartlitanie. Mogen wij geborgenheid en houvast vinden in het Heilig Hart van Jezus om te groeien in de liefde tot Hem en tot onze naaste.

Dank aan de Geestelijke Familie "Het Werk" dat wij de e-cards ook op onze Website mogen publiceren.

Aanm.: De nieuwste e-card vindt u als eerste.