R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Impulsen 40dagentijd 

In de veertigdagentijd zijn wij op weg naar het hoogfeest van de verrijzenis van Jezus. Misschien hebben we allen wat spirituele input nodig om ons op het Paasfeest voor te bereiden.

De Geestelijke Familie "Het Werk" geeft ook dit jaar in de vastentijd telkens op de zondagen en in het midden van de week een e-card uit. Ze kunnen dienen als een stimulans en als voedsel voor geest en ziel en tegelijk als een kompas in ons christelijk leven.

Bijbelteksten die ons in de dagelijkse Mis worden aangereikt zijn aangevuld met één zin uit de Heilig Hartlitanie. Mogen wij geborgenheid en houvast vinden in het Heilig Hart van Jezus om te groeien in de liefde tot Hem en tot onze naaste.

Dank aan de Geestelijke Familie "Het Werk" dat wij de e-cards ook op onze Website mogen publiceren.

Aanm.: De nieuwste e-card vindt u als eerste.

Getuig in de vreugde van de verrijzenis over de wonderdaden van de Heer!
Zalig Pasen!
Ontmoet je naaste in oprechte liefde!
Neem deel aan de liturgisch diensten van het Paastriduüm!
Geef anderen voorrang!
Leef, handel en spreek in waarheid!
Zoek door het sacrament van de Biecht, verzoening met God en met je naasten!
Bid vol vertrouwen tot de Heer voor iets wat je op het hart ligt of voor iemand die jouw gebed nodig heeft!
Overdenk je leven, je zonden, fouten en zwakheden! Hou elke avond een kort gewetensonderzoek!
Herinner je de tien geboden en probeer ernaar te leven!
Overweeg wat in het diepste van je hart beweegt en welke je diepste verlangens zijn!
Kijk naar de H. Jozef en doe zelfloos iets goeds voor een ander!
Zoek contact met de Heer in de Heilige Mis en in het Gebed!
Vertrouw erop dat God je ook bij zorgen en moeilijkheden nabij is!
Geloof en durf bij anderen van jouw geloof te getuigen!
Begin de vastentijd in het vertrouwen op de barmhartige liefde van het Heilig Hart van Jezus!
Heilig Hart van Jezus ik vertrouw op U!