R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Ik geloof in Jezus

Uit het verleden herinner ik me aan een mooi liedje, zo vind ik tenminste,  dat velen van jullie zeker ook nog in herinnering hebben. De titel is: 'Ik geloof in Jezus' .
Velen van jullie hebben het zeker ook van buiten geleerd en gezongen bij jullie Eerste Heilige Communie. De tekst is geschreven door M. Den Haerink en zegt het volgde:
Ik geloof in Jezus.
Ik geloof in Jezus.
Ik geloof in Jezus Christus
Zoon van God.
 
Jezus stierf voor zondaars.
Jezus stierf voor zondaars.
Jezus stierf vor zondaars,
Hij stierf ook voor mij.
 
Jezus is verrezen.
Jezus is verrezen.
Jezus is verrezen,
op de derde dag.
 
Jezus stort zijn Geest uit.
Jezus stort zijn Geest uit.
Jezus stort zijn Geest uit,
Hij komt over ons.
Op dag van vandaag weten jullie natuurlijk dat dat het is wat wij christenen geloven.
In de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie waren jullie zeer enthousiast en wilden alles weten over Jezus, over God Zijn Vader en de Heilige Geest, die bij zijn doop in de Jordan door Johannes op Hem neerkwam.
Jullie vonden dat wat Jezus aan de mensen vertelde ook als Blijde Boodschap in die Hij ons zegt hoe veel hij van ons houd en dat hij altijd een open oor voor onze vragen en zorgen heeft. Hij heeft ook de juiste antwoorden die ons verhelpen. Wij moeten alleen leren met Hem te spreken en dat wat Hij ons zegt te horen en te begrijpen. 
Velen van jullie wilden nog meer van Jezus weten en leren en besloten het Heilig Vormsel te willen ontvangen. Dat was, zo denk ik, een heel goede beslissing!
De voorbereidingstijd was hier en daar een echte uitdaging voor jullie.
Ik herinner me nog goed dal veel dingen uit het dagelijks leven - verenigingsleven, activiteiten op de basisschool, Cito-toetsen, kijkdagen en proeflessen op de middelbare school(en) - het voor jullie niet altijd makkelijk makten. 
Maar toch hebben jullie, volgens mij, de goede prioriteiten gezet en daarom is een felicitatie aan jullie ook op zijn plaats.
Zo konden wij in de parochie toch mooie vormselvieringen beleven. Voor het eerst hoorden wij  jullie uit eigen mond uitspreken, dat jullie in God geloven. Dat jullie volgelingen van Jezus Christus willen zijn en dat ook aan de wereld willen betuigen.
Hartelijke groeten van Wilfried.