R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Kerkdiensten in april - mei 2020

Uit de brief d.d. 26 maart 2020 van de Nederlandse Bisschoppen:
“De op 23 maart afgekondigde maatregelen blijven gehandhaafd en worden waar nodig aangescherpt. Te weten:
  • Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren.
  • Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren. Zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de h.mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden). 
  • De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
  • Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, hygiëne en gezondheid. Uiteraard kan ook hier de H. Communie niet worden uitgereikt.
De bisschoppen vragen om uw begrip. En wijzen op de mogelijkheid om vanuit eigen huis een mis te volgen en de geestelijke communie te ontvangen. Ze vragen om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor elkaar verbonden te blijven.